Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard en het uitvoeren van de inhoudelijke checks met de zorgverleners.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening(en), informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulanceverpleegkundige, spoedeisende hulp (SEH)-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening(en), informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening(en), ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de Spoedeisende hulp (SEH), en vaststellen welke gegevens in het informatiesysteem van de zorgaanbieder representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS): nagaan of de gegevens die nodig zijn voor de overdracht ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem worden ingevoerd (datakwaliteit).

Meer weten?

In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Voor de implementatie van de usecase ambulanceoverdracht naar de SEH binnen de informatiestandaard Acute Zorg geldt dat alle data-elementen in het datascenario vanuit het AMBIS moeten kunnen worden uitgewisseld met het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). De afbeelding hieronder biedt een illustratieve gedeeltelijke inzage in het datascenario voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.

Met het datascenario voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH kunnen zorgverleners, als gebruikers van alle betrokken informatiesystemen, landelijk gegevens eenduidig en gestructureerd verzenden en ontvangen. Hierdoor is specifiek maatwerk per ambulancevoorziening of ziekenhuis niet meer nodig. In alle regio’s vindt dan dezelfde uitwisseling van gegevens plaats.

Deze dataset is een samengestelde set van data-elementen, elk weer bestaande uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. Deze samenstelling gebeurt zoveel mogelijk met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie over zibs, zie de website van het zib-centrum.

Ontwikkelingen en/of voortschrijdende inzichten bij onder andere ambulanceorganisaties, SEH’s en Nictiz kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe release van de dataset. Voor vragen over deze ontwikkelingen en eventuele wijzigingsvoorstellen op de inhoud van de dataset kan contact worden opgenomen met de Nictiz productmanager voor de informatiestandaard Acute Zorg: Gert Koelewijn.

Ambulance berichten

Andere lagen

Laat een reactie achter

Nictiz ontvangt graag input van lezers en gebruikers van de tool Amigo! om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zorgaanbieders.