Draagvlak en borging

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening(en), bestuurder ziekenhuis.
 • Manager ambulancevoorziening(en), manager spoedeisende hulp (SEH).
 • Procesmanager ambulancevoorziening(en), procesmanager ziekenhuis.
 • Ambulanceverpleegkundige, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening(en), functioneel beheerder ziekenhuis.
 • Privacy en Security officer ambulancevoorziening(en), privacy en security officer ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Samenwerken binnen het regionale acute zorgnetwerk.
 • (Vroegtijdig) informeren en betrekken van alle betrokkenen, dus de directie, managers en zorgverleners.
 • Rekening houden met belangen en motivaties.
 • Opstellen van een Privacy Impact Analyse (PIA) en Security Risico Analyse.
 • (Blijven) communiceren met alle betrokkenen.
 • Waarderen en complimenteren van alle betrokkenen.
 • Borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op de beschreven belangrijkste to-do's voor draagvlak en borging van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH.

Ambulance berichten

Andere lagen